sábado, 14 de março de 2009

Mantras do Sat-Sanga de 13/05/2009

Chandrashêkaraya

Texto:

Chandrashêkaraya namah ÔM (2x)
Gañgádharaya namaH ÔM (2x)

Hari, Hari, Haraya namah ÔM (2x)
Shiva, Shiva, Shivaya namah ÔM (2x)


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samba SadáShiva, Samba Shiva

( Este mantra fica melhor se vocalizado em voz grave, para evitar desafinações)

Texto:

(Lento)

Samba Sadáshiva, Samba SadáShiva,
Samba Sadáshiva, Samba Shiva (repete muitas vezes)

Samba Sadáshiva, Samba Shiva (repete para terminar a secção)


(movido)

Samba Sadáshiva, Samba Shiva,
Samba Sadáshiva, Samba Shiva (refrão)

Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva, Shiva
Samba Sadáshiva, Samba Shiva

Samba Sadáshiva, Samba Shiva... (refrão)

Hara, Hara, Hara, Hara, Hara, Hara, Hara, Hara,
Samba Sadáshiva, Samba Shiva.

Samba Sadáshiva, Samba Sadáshiva....(refrão)

ÔM,ÔM,ÔM,ÔM,ÔM,ÔM,ÔM,ÔM,
Samba Sadáshiva, Samba Shiva

Samba Sadáshiva, Samba Sadáshiva...(refrão)

Múla, Múla,Múla, Múla, Múla, Múla,Múla,Múla
Samba Sadáshiva, Samba Shiva

Samba Sadáshiva, Samba Sadáshiva...(refrão)

(Lento)

Samba Sadáshiva, Samba Sadáshiva
Samba Sadáshiva, Samba Shiva (repete muitas vezes)

------------------------------------------------------------------------------------------------

Shambhô Mahadêva

Texto:

Shambhô Mahádêva ChandrachúDa
ShaMkara samba Sadáshiva
Gañgadhará Hara Kailása vása
Páhi mám Párvatíramana.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jay Rádhê Gôpala


Texto:

Jay Rádhê, Jay Rádhê Gôpala
Bhajamana jay Rádhê

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Nenhum comentário: